Velkommen til

Vestfyns Hjemstavnsgård

– museum for livet på landet før 1950

GRUNDLOVSDAG PÅ HJEMSTAVNSGÅRDEN ONSDAG, DEN 5.JUNI KL. 13.00 – 16.00

Der begyndes med frokost og fællessang. Kl. 15.00 taler borgmester Søren Sten Andersen om kommunens fremtid og byjubilæet. Der rundes af med kaffebord. Der er tilmelding senest lørdag d. 1. juni a.h.t. traktementet.

Bindende tilmelding til Inger Lund som sms på 29270575 eller pr. mail : in47lu@hotmail.com

BETALING 75 KR.

Vestfyns Hjemstavnsgård er et frilandsmuseum bestående af en række bygninger fra 1700-årene. Den store firlængede Landmålergård er ikke genopført, men ligger på sit oprindelige sted i landsbyen Gummerup, Glamsbjerg, Fyn

Gården har sit navn efter landmåler Peder Hansen, som ejede gården fra 1809 – 1849. Men landmålergårdens ældste længer kan dateres til midten af 1700-årene. Stuehuset er opført i slutningen af 1700-årene, mens kvisten først er bygget i midten af 1800-årene.

Gården havde landbrug indtil 1930. Jorden lå spredt syv forskellige steder og var derfor uegnet til moderne landbrug.
I den anledning blev det besluttet at omdanne gården til museum. Vestfyns Hjemstavnsgård åbnede d. 7. juni 1931.

Det røde Urmagerhus lå oprindelig i Køng, som er nabolandsby til Gummerup. Huset brændte i 1973 og blev derefter flyttet og genopført på museets område i 1981. Huset rummer i dag bl. a. en skolestue og håndarbejdslokale.

Museet består desuden af en landsbysmedje fra Tåstrup og en tørvekove fra Håstrup.

Vestfyns Hjemstavnsgård ejes af Vestfyns Hjemstavnsforening. Den passes og vedligeholdes af frivillige medlemmer fra foreningen.

Praktiske oplysninger:

 • Åbent hver onsdag året rundt kl. 10 – 14. Mulighed for rundvisning kl. 11 og 13
 • Entre for alle over 15 år: Rundt på gården på egen hånd  kr. 25.-
  – med rundvisning kr. 50,-
 • Der er gratis og tidsubegrænset parkering ved museet.
 • Museets gæster, som har betalt entre, er velkomne til at medbringe mad og drikke, som kan nydes i museets kaffestue eller ved udendørs borde.
 • Drikkevarer kan købes i kaffestuen.
 • Mad og drikke må ikke nydes i museets udstillinger.
 • Kæledyr har ingen adgang i museets huse og udstillinger.
 • Hunde skal føres i snor på museets udendørsarealer.
 • Rygning er forbudt på hele museets område.
 • Rundvisning på museet, kontakt Janna Larsen, tlf. 61756152
 • Kaffestuen kan lejes, kontakt Inger Lund, tlf. 29270575. Se lejevilkår HER

Bliv medlem og støt foreningen, så vi har råd til at passe godt på Hjemstavnsgården.
Årligt kontingent kr. 100.- indbetales på konto 0847 0000491667 i Rise Sparrekasse.
Send en mail til vestfynshjemstavn@gmail.com og oplys navn,  adresse og tlf.nr.
– så sender vi årbogen til dig.