Årets gang på Vestfyns Hjemstavnsgård

Af næstformand Jørgen Findsen

Når bestyrelsen d. 7. december uddeler ”Årbogen”, tænker vi tilbage på alt det arbejde, der er blevet udført på gården i løbet af året og på alle de arrangementer, der er blevet afviklet. Nåede vi det, vi gerne ville? Fik vi indfriet alle vore forventninger, eller havde vi sat forventningerne lidt for højt?

Det er svært at svare på, men også i 2022 har vi nået en masse. Jeg mener, jeg har fået indfriet mine egne forventninger til, hvad 19 frivillige kan nå at udføre på nogle timer hver onsdag. Vi har de sidste par år brugt utallige timer på at søge fonde, så vi kunne skaffe penge til at udbedre de to bygningsskader, der er. Den ene ved stald- og skillevæg i koststalden og den anden ved sokkel og væg i stuehusets køkken. Reparationsarbejdet, som beløb sig til 375.000, kunne vi ikke selv klare. Vi håbede, arbejdet kunne være udført i løbet af 2021, men desværre var der for få fonde, der var villige til at støtte vores projekter. Vi har i år modtaget en arv og sammen med penge fra Bergiafonden og det, som Slots og Kulturstyrelsen støtter med, kunne vi sætte arbejdet i gang i september.

Året 2022 begyndte med fortsat høje smittetal for COVI19, men vi slap i store træk for sygdom blandt de frivillige, så der blev taget fat på årets mange opgaver. Biblioteket skulle flyttes fra Urmagerhuset til 1. sal over den tidligere kustodebolig. Det krævede, at lokalerne skulle sættes i stand. Radiatorer og rør skulle fjernes, vægge repareres, og det hele males. Man kan ikke mere købe fernis, så gulvet fik en god gang skibslak. Mens lokalerne fik en overhaling, gik et hold i gang med at beskære alle hegn og træer. Flere hegn trængte til ekstra kraftig beskæring, og enkelte træer i skoven blev fældet. Februar og marts gik med dette arbejde, sideløbende med almindelig vedligeholdelse og rengøring.

Efter lang tid med udtynding og beskæring af hegnene var det blevet tid til at få det hele lavet til flis. Der blev lejet en flis hugger, så vi i løbet af en dag ved fælles hjælp fik alt det afskårne træ lavet til en stor stak flis. Selv om der er blevet tyndet meget ud over alt, ser det rigtig pænt ud. Plæner og beplantning har fået ”nyt lys”……..gæster og frivillige kan nyde de smukke, velholdte omgivelser.

Flere æbletræer sad ”løs” i jorden. De blev sikret, så vinden ikke kunne vælte dem. Vi er jo lidt stolte af vores æblelund og af det store udvalg af forskellige sorter, vi har fået samlet. Hvert år deltager vi i Assens kommunes ”Æblefestival”. Det er også en stor glæde, at Ingemann Jensen er behjælpelig med afvikling af arrangementet. Publikum kunne den dag få presset æbler og dermed få æblemost med hjem. Der blev lavet forskellige arrangementer for børnene, og der var mulighed for at medbringe egen frokostkurv og nyde den i kaffestuen. Birthe sørgede for kaffen, og Inger producerede rå æblekager af gårdens egne produkter. De var populære blandt gæsterne. Ja, nærmest en himmerigsmundfuld og til stor overraskelse for de, der ikke kendte til æblekage på den måde.

Når man går rundt i området omkring gården i februar, er det en fornøjelse at se, hvordan vintergækkerne danner et helt lille blomstertæppe i skovbunden langs med bækken. Går man over broen og ind i skoven, møder man kilden, som er blevet renset op og blevet omkranset af et flot flethegn. Der arbejdes på at føre ”kærlighedsstien” gennem skoven. Stien, som går gennem den lille skov eller blot lunden og over til museums-marken, skal synliggøres. Der skal udjævnes og flyttes jord, så man kan gå tørskoet hele vejen. En spang er lagt over bækken, og skråningerne er blevet beplantet med kønne buske. Det er slet ikke pral at sige, at Hjemstavnsgården har fået en ”skønhedskur”. Takket være de mange dedikerede ildsjæle, der bare vil ”have en gård med have” i fin form!

27. februar blev der traditionen tro holdt fastelavn. Der var ikke tøndeslagning og derfor heller ingen konger og dronninger, men som noget nyt havde vi inviteret tryllekunstneren Sune Lillebroe til at underholde. Alle de fremmødte fik serveret sodavand, kaffe og fastelavnsboller, mens Sune viste alle sine fortryllende færdigheder. En rigtig hyggelig dag som var godt besøgt. Vejret var skønt, og Dannebrog vajede flot for første gang i 2022.

Køng Kirke var lukket i påsken på grund af restaurering, så vi lagde lokaler til, da der skulle holdes gudstjeneste Skærtorsdag. Præsten, Anja Damkjær True, prædikede, og efterfølgende var der fællesspisning. Inger Lund stod for maden, og der blev serveret lam, flødekartofler og salat. Kaffe og kage blev gæsterne heller ikke snydt for. Et rigtig hyggeligt og velbesøgt fællesarrangement med Køng kirke, som vi nu har gennemført tre gange. Vi ser frem til at kunne fortsætte samarbejdet – gerne på Skærtorsdage.

Så snart det blev forår og vejr til havearbejde, var der straks gang i haveredskaberne. Jorden blev fræset nogle gange, og så blev der sået og plantet. Vores havefolk er dygtige og rigtig gode til at få grøntsagerne til at gro. ”Kålgården”, sådan hedder det på en gammel gård, er flot med sin blandede beplantning. Tobaksplanter på række mellem jordbær, ærter, kartofler og løg m.m. gør det til en oplevelse. Krydderihaven blomstrer, så det er en ren fornøjelse for både mennesker og bier. Det er så vigtigt for gårdens bier, at der er føde til dem. Blå og lilla blomster tiltrækker bier. Resultatet er, at Hjemstavnsgårdens honning er meget velsmagende. Ja, det er en fornøjelse at se, hvor fint vores haver bliver passet og plejet. Nu er der også kommet skilte ved krydderurterne, takket være Johns viden om planteavl.

Først på året havde vi søgt Veluxfonden om penge til materialer, så vi kunne lave en 60 m2 stor tilbygning til maskinhuset. Med en byggetilladelse og 53.000 kr. fra Veluxfonden kunne vi begynde at planlægge arbejdet med udvidelsen. I maj bestilte vi alt det tømmer, som skulle bruges. Men arbejdet med tilbygningen måtte vente lidt. Der var mange andre opgaver og arrangementer, som skulle forberedes.

Majstangsfesten blev afholdt d. 21. maj. Sjældent har der været så mange deltagere til Majstangsfest på Hjemstavnsgården. To private fester blev afholdt samme dag, så der var langt over 100 gæster, der kunne glæde sig over at se Ubberud-Korup Folkedanserne optræde på plænen og igen senere i det rejste partytelt.

Hele sæsonen har der været besøg på gården. Flere gange har der holdt store busser på p-pladsen, og der har været rundvisning af mange gæster – hver onsdag kl. 11 og 13, men også for selskaber på andre tidspunkter.

Onsdag er arbejds – og besøgsdag, og de fleste besøgende ønsker rundvisning. Alle frivillige har travlt rundt om på matriklen, men der er altid mindst to personer, der kan frigøres til rundvisning.

Ejvind har travlt med bierne, da der er mange forberedelser til honningdagen, som holdes midt i juni. Bierne har drillet lidt i år, og de har ikke givet den honningmængde, som vi plejer at få. Vi har mistet nogle bifamilier. Nogle er blevet angrebet af en hvepseart, der spiser (æder) biernes larver. Vi har derfor været nødt til at købe nye bifamilier. Vi fik dog afholdt honningdag, hvor det var muligt at smage jordbær med honning. Ebba stod hele dagen klar ved Tørvekoven, hvor hun beredvilligt kunne fortælle og vise interesserede gæster, hvordan det er at være biavler.

Hele sommeren har der været travlt med at holde ukrudtet nede i haverne, og græsset er blevet slået hver onsdag. Alligevel er der blevet tid til at få kalket og stolpet stuehuset og den ene staldlænge af. Ja, selv taget er blevet børstet, og der er blevet sat reoler op i biblioteket. Sortering og flytning af biblioteket blev begyndt efter sommeren og forventes færdig og opsat inden sæsonstart i 2023.

I juli blev der gravet ud til sokkel til udvidelsen af maskinhuset. Den 3. august kom Allan fra Unicon med 5 m3 beton, som blev hældt i renderne. Da den store betonkanon var kørt, havde vi en sokkel til det nye maskinhus med portstyr og ankre til det bærende tømmer støbt ned. Straks herefter begyndte arbejdet med at rejse de kraftige stolper, som danner konstruktionen til væggene og den bærende rem til taget.

Først i oktober blev stålpladerne leveret, og midt i oktober var taget lagt på. Det færdige nye maskinhus, som skal rumme de fleste af gårdens gamle hestevogne og kaner, forventes klar først i det nye år. Det bliver en fornøjelse at få plads til de mange vogne. Få dem udstillet samlet. Vi får dermed også plads til at nyindrette de rum, der tidligere var fyldt med vogne. Nu kan vi vise, hvordan de rum bør indrettes på en gård.

Mens vi byggede på maskinhuset, blev der også tid til at holde høstfest. En fantastisk fest som var velbesøgt. Som noget nyt havde vi indgået samarbejde med Helnæs Kultur & Musikforening. Der var flot musikalsk underholdning af tre konservatorie uddannede folkemusikere, der underholdt to gange. Høsttalen blev holdt af Erik Klindt Andersen, tidligere medlem af Assens byråd og selv landbrugsuddannet. Der var fællessang med Ingemann Jensen på violin. Ubberud – Korup Folkedansere viste deres kunnen, og i år var det endnu bedre, da vi havde lagt et trægulv ud på plænen, så der rigtig kunne danses ”igennem”. ” Det sidste læs” pyntet med blomster blev kørt ind på gårdspladsen af to Nordbakker og ikke som i de foregående år af en traktor. Der blev serveret ”rød tår” og æbleskiver til høstfolket og alle gæsterne.

De 2 dejlige heste blev taget fra vognen og spændt for hesterundgangen, som derved fik tærskeværket til at køre, og nu kunne kornet tærskes. En særlig oplevelse som ikke længere kan ses på landbrugsejendomme i Danmark. Dog på den gamle fynske Hjemstavnsgård i Gummerup. I et moderne landbrug sker hele høstprocessen i én samlet arbejdsgang ude på marken.

Ikke alt, hvad der er sket på gården, er med i denne artikel. Den giver alligevel et indblik i det fantastiske arbejde, som bliver udført af de frivillige. Det er dog ikke arbejde det hele. Vi har det hyggeligt sammen, bl.a. når vi nyder formiddagskaffen. Der er også tid til hyggelig snak rundt om, hvor der arbejdes. Også frokosten bliver indtaget samlet, så der er rig lejlighed til at få glæde af fællesskabet.

Lad os ønske hinanden et lige så godt arbejdsår i 2023.