Stuehuset på Landmålergården giver et billede af livet på en stor fynsk gård gennem et par århundreder. Lige fra bryggerset med de toppede brosten som i middelalderen og med åbent ildsted, bageovn, gruekedel og ølkælder og til storstuen med noget så sjældent på en bondegård som kalkmalerier, fresko, der daterer sig til sidste halvdel af 1700-tallet.

I de mange rum er der effekter med hver sin spændende historie.  Det er ikke blot bondefamiliens historie, men også livet for karle, piger, daglejere, husmænd, håndværkere osv., der arbejdede på gården. Dvs. livet på landet før moderniseringen i 1950’erne.