Årets gang 2021

Hvad er mere naturligt end at begynde med dagen for uddeling af årbogen 2020. Det skete d. 9. december 2020. Det var stadig coronatider, så vi kunne ikke bare samles i kaffestuen. Vi havde inviteret til, at man var velkommen til at hente bogen på gården, men ikke være samlet til kaffe.

Vi havde planlagt, at gæsterne gik ind i kaffestuen, fik et glas portvin, gik ud gennem køkkenet og hjem igen. Hvis man ønskede at betale medlemskab, kunne man gå gennem kustodebygningen, hvor Niels Jørgensen, vores kasserer, sad klar til at modtage penge for medlemskabet. En fremgangsmåde som helt opfyldte coronakravene. Desværre var der ikke mange, der ønskede at komme ud i de usikre coronatider. Kun få lagde vejen forbi, men alle medlemmer skulle have fået årbogen 2020, enten med post eller ved omdeling.

I december blev der brugt mange timer på at rive blade sammen, rense vores del af byens bæk og ellers få gården passet og plejet. Trods Covid 19 mødte alle de frivillige frem på gården hver onsdag. Vi delte os i små grupper og tog selvfølgelig hensyn til smittefaren, og heldigvis har ingen af de frivillige været smittet med corona.
Til gengæld blev vi alle ramt af sorg, da vores gode ven Vagn sov ind d. 30. december uden forudgående sygdom. Vagn var en rigtig hyggelig ven, som med sin ”lune” var med til at give sammenholdet på gården et dejligt pust. Det var hyggeligt at arbejde sammen med Vagn, han havde et godt blik for, hvad der skulle laves og var altid klar til at løse opgaver. Var der redskaber eller en maskine, som ikke virkede, skete det tit, at Vagn tog genstanden med hjem på sit eget værksted. Han kom så den efterfølgende onsdag tilbage med tingen, som nu fungerede. Vi savner alle Vagn! Æret være hans minde.

Nytårsdag ønskede vi alle et godt nytår med et billede på Face Book af Hjemstavnsgården pakket ind i sne og med masser af fyrværkeri over sig. Det var der ikke i virkeligheden, men utroligt, hvad man kan gøre med moderne teknik. En ting er teknik, men virkeligheden siger, at hvor der er stråtag, må der under ingen omstændigheder bruges fyrværkeri. Gennem årene har flere af de frivillige påtaget sig at være på Hjemstavnsgården nytårsaften og nat. Det ville være en katastrofe for dette sted, hvis der gik ild i taget – netop her, hvor der ligger tre fredede gårde side om side.

I januar blev der taget glas ud af gamle vinduer, så vi har glas at reparere med, når der er vinduer i gården, som skal skiftes. Det skal være gammelt glas, nyt glas har ikke det smukke spil som det gamle, og gården er fredet, så det skal være gammelt. Det tager tid at pille glasset ud af de gamle vinduer, men det er en fornøjelse, når det kan genbruges i gårdens gamle vinduer.

I 2020 blev filmen ”Du som er i himlen” optaget på gården. Kameramændenes udstyr var skyld i, at der blev ødelagt 20 ruder i stuehuset. Vi var forberedt på, at det ville give ekstra arbejde. En opgave som skal løses, og det bliver den til foråret. Stuehuset ind mod gården trænger til at blive kalket og stolpet af, og så skal vinduerne selvfølgelig efterses for manglende kit, ødelagte glas og så males.

Der blev syet nye gardiner til køkkenet, der blev fældet træer, og hegnet blev skåret ned. Når vejret var til indendørs sysler, blev der ryddet op, og redskaber blev vedligeholdt. Der er opgaver nok, og vi kan bruge flere folk med villige hænder!! Især nogle med sans for teknik til alle slags maskiner, selv symaskiner ……

Vi har i år fået 2 nye frivillige, Carsten Kofoed og John Madsen, som straks har fundet ind i fællesskabet og kastet sig ud i forskellige opgaver. Carsten har fået styr på værktøjet i maskinhuset og fået repareret nogle forskellige ting. Carsten ses også tit på vores plæneklipper, hvor der kan bruges mange timer hver onsdag. John gik straks i gang med at lave ”Fruens urtehave”. En flot rund have, med forskellige krydderurter. John er uddannet agronom, så alt det med have ligger helt naturligt for ham. John ses desuden i bigården, hvor han giver en hånd med ved pasning og pleje af bierne. Vi ønsker dem begge velkommen!

I marts blev der igen travlt med at gøre haven forårsklar, og hegnene fik den helt store tur. Tanker om en udvidelse af maskinhuset bliver drøftet. Vi vil gerne have vognene samlet på et sted, så de ikke står spredt rundt om på gården. De fleste af vognene kan stå på de 54 m2, som udvidelsen er på. Flytningen kan give plads til bedre udstillingsrum, og det ser vi frem til.

Sidst i marts blev kålgården fræset og staudebedet gjort forårsklar. Bent fangede muldvarpe i æblelunden, og Ejvind fik travlt med at gøre rammerne klar til bistaderne. Der blev lejet en flis- hugger, og det fældede hegn blev til flis på en enkelt arbejdsdag.
Snart er den ene opgave løst, og straks kaster vi os ud i noget nyt. Sidst i april var det blevet vejr til, at vi kunne begynde at kalke, stolpe af og ordne vinduer. Stuehuset, fra gavl mod gade og hele siden ud mod haven, skulle have den helt store tur. Knud var straks i gang med mørtelskeen og fik repareret de små murskader, så der efterfølgende kunne blive kalket og stolpet af. Jørgen fik skrabet vinduerne af og fik dem kittet. Nu kunne Inger Margrete, uddannet konservator, male dem med linoliemaling. Arbejdet skal jo udføres korrekt. I grønsagshaven / kålgården var der også travlhed. De første kartofler blev lagt, ærter, bønner, rødbeder, gulerødder m.m. blev sået, lige som der blev skabt et større bed med vilde blomster. Alt til glæde for mennesker og bier!!

Vi gør også vores bedste for at fortælle publikum, at Vestfyns Hjemstavnsgård er et besøg værd. Vi lægger løbende noget på Face Book og har fået sat et nyt skilt ved vejen.  I dagspressen er vi hele tiden med, både under ”Det sker” og med omtale af de arran-gementer vi har på gården. I sommer forsøgte vi os med en udvidet åbningstid. Vi holdt åbent hver lørdag i juli og august og havde aktiviteter for børn, der kunne gå rundt på gården på egen hånd og løse forskellige opgaver. Dette gjorde vi for at tiltrække børne-familierne. De børn, der løste opgaverne, syntes det var godt og roste os efterfølgende på Face Book. Der arbejdes hele tiden på at finde løsninger for at få flere besøgende på gården. Næste år prøver vi med åbning tirsdag og onsdag kl. 10 – 14 i juli og første uge i august. Det er tilsyneladende lettere at få besøgende i hverdagen, og så kan publikum møde alle de frivillige som går og arbejder, og måske få en hyggelig snak.

I maj var vi i Jylland og hente et tærskeværk, som vi havde fået af Anne Marie og Søren. De bor i Egtved, men stammer fra området ved Hjemstavnsgården, og de syntes, vi skulle have det. Vi sagde ja tak, da tærskeværket har påmonteret en elmotor. Det gør det lettere at vise, hvordan kornet tærskes. Vi fik ikke startet op i år, da det gamle tærskeværk stadig står der. Pladsen er lidt trang i laden. Lad os håbe vi kan tærske vores eget korn til høstfesten d. 24. september i 2022.
15. maj var der majstangs – og jubilæumsfest. Vestfyns Hjemstavns-forening kunne fejre 90-års fødselsdag. I den anledning havde vi bedt Ellen Warring, tidligere museumsinspektør på stedet, holde tale. Den kan ses andet sted i årbogen. Ved jubilæumsfesten glædede vi os over, at der blev danset folkedans af ”Korup – Ubberud Folkedansere”.
Vestfyns Hjemstavnsforenings tidligere næstformand og redaktør af årbogen, Rasmus Bjørgmose, havde inden sin død i juni 2020 skrevet en bog med titlen ”Gården på Toften”. Desværre nåede Rasmus ikke at få den udgivet inden sin død, men Vestfyns Hjemstavnsforening fik den trykt og udgivet netop til jubilæums-dagen. Bogen kan købes på gården.

På værkstedet afbarkes træ, som skal bruges til nye hanebånd i Tørvekoven. Træværket i Tørvekoven skal behandles mod borebiller, og de svageste steder repareres. Tørvekoven var i tidernes morgen, huset hvor smeden opbevarede tørven, som skulle bruges i essen. I dag bruger vi huset til informationshus for biavl. Her kan man se, hvordan udviklingen har været med at holde bier. Der er også her midt på sommeren travlt med at passe bistaderne, og der skal slynges honning.
Smedjen har i år fået tag og skorsten repareret, og væggene er blevet kalket. Nu står den flot udvendig, men bare vi dog kunne finde en frivillig, som havde lyst til at fyre op i essen, og dermed give huset lidt liv inde!

Sommeren går med forskellige opgaver, og pludselig er kornet modent, og selvbinderen må frem af sit vinterhi. Det er lidt af en opgave at få den gjort klar, men endnu en gang løser den opgaven, og får kornet høstet og lavet til neg. Negene bliver stakket på marken, så det kan tørre, inden det bliver kørt ind i maskinhuset, for så på høstdagen at blive pyntet med blomster og kørt ind på gårdspladsen.
Den 4. september var der stort besøg på Hjemstavnsgården. 70 velplejede og velpudsede Jaguar biler indtog parkeringspladsen. 130 chauffører og codrivers nød frokosten og det gode vejr i de skønne omgivelser. Det var planlagt, at frokosten skulle indtages i frokoststuen, men det gode vejr fik alle deltagere til at finde en plads ude.

Vi har i år faktisk haft flere gode besøg, som har givet indtægt og selvfølgelig også positiv omtale. Her i efteråret har kaffestuen været lejet ud i de fleste weekender, så det er med til at holde økonomien kørende. Vi har drømme for det kommende år om, at vi finder økonomi til at få lavet væggene ved ølkælderen og køkkenet i stue-huset, samt yder- og skillevæg ved kostalden. To store projekter, som vi helst vil have håndværkere til. Vi skal have ny rygning på hele gården, og vi vil også gerne, som skrevet, have bygget til på maskinhuset, så der bliver plads til de fleste af vores vogne. Det kræver penge, og dem håber vi at finde via fonde og arv, så vi ikke bruger af de penge, vi har, og som skal bruges til den daglige drift.
Efteråret er gået med at rydde op, rødbøgen er blevet beskåret, og der er fjernet et elmetræ, som ikke havde det så godt, og som truede med at lægge sig ned oven i smedjen. Der rives blade, grøntsagerne kommer op af jorden, der bliver ryddet op på depotet, og planen er, at tingene skal mærkes, så de besøgende kan se, hvad redskaber og maskiner har været brugt til.

Vi har i årets løb modtaget en masse ting. Det er vi meget taknemmelige for, men vi gør også giverne opmærksom på, at vi måske må skille os af med det igen.  Normalt går tingene på depot, bliver gået efter, for derefter at blive sammenlignet med det, vi har i forvejen. Nogle gange har vi for meget af det samme, og så må vi skille os af med af tingene. Det er vores drøm, at vi har hænder nok til både at vedligeholde gården, og få tingene restaureret til udstil-ling. Så vi ønsker alle velkommen, som kan se en idé i at være med til at vise landbruget fra år 1750 og frem til 1950. Vi kan tilbyde hyggeligt samvær og frihed til at gøre, hvad man kan og har lyst til.

Kig forbi til en kop kaffe og snak.

Jørgen
Næstformand