Smedjen fra Tåstrup
Museets landsbysmedje stammer fra Tåstrup på Nordfyn. Den blev sandsynligvis bygget i 1746 af ejeren på Dallund slot Theodesius v. Finecke. Smeden var en af landbyens mere ansete mænd, og smeden i Tåstrup fæstede foruden smedjen også en trelænget gård.
Det ydre af smedjen fremstår i dag , som da huset blev bygget. Smedjen er tydeligvis et arbejdsrum, hvor der blev arbejdet med ild. Huset er beklædt med teglsten, der er intet gulv, og huset er helt hvidkalket uden bemaling af bindingsværket.