Kommende aktiviteter:

Onsdag d. 9. december kl 19.00:
Som det ser ud nu, udleveres Årbogen og vi byder på et lille glas mens man går igennem kaffestuen. Der bliver desværre ikke mulighed for at samles og snakke. Sker der ændringer, bliver det rettet her!

Program for 2021:

Tirsdag     2. feb.      kl. 17 – 19.30 Kyndelmisse ”Five a` clock tea”  (kr. 50.-)
                                                             Tilmelding senest den 28. 1. til Inger Lund
in47lu@hotmail.com  eller tlf. 29 27 05 75

Onsdag   24. marts    kl. 19.00      Generalforsamling i Kaffestuen.

Torsdag    1. april       kl. 15 – 18     Skærtorsdag.
Byvandring fra Hjemstavnsgården
til kirken i Køng.

Onsdag    21. april     kl. 19.00      Filmforedrag for naboer og venner af
Hjemstavnsgården

Lørdag     15. maj       kl. 14 – 16     Majstangsfest – Musik og folkedans.
                                                            90 års fest m. festtale af tidligere
museumsinspektør Ellen Warring

Lørdag     19. juni       kl. 10 – 16    Honningdag hos os og i hele Danmark.

Lørdag      juli & august                   Åbent hver lørdag kl. 10 – 16.
Der høstes en lørdag i august. Kaffe kan købes.

Onsdag    15. sept.      kl. 14 – 16     Foredrag om landbruget v. Hans Staugaard

Lørdag     04. sept.     kl. 12 – 14     Jaguar Club of Denmark parkerer på P-pladsen

Lørdag     18. sept.      kl. 14 – 17    Høstfest  – med folkedans

Onsdag    29. sept.     kl. 14 – 16     Kvindelige præster v. Ole Hyldgaard

Onsdag      6. okt.       kl. 14 – 16     Musik – Giro 413 – v.  Kirsten og Poul

Onsdag    20. okt.       kl. 10 – 16   Æblefestival

Onsdag    20. okt.       kl. 14 – 16    Genforeningen v. Ingemann Jensen

Onsdag      3. nov.       kl. 14 – 16   Klavermusik og sang v. Anette Dyrlund

Onsdag    24. nov.      kl. 14 – 16    Julesange v. Jeannet Ulrikkeholm

Onsdag       8. dec.      kl. 19.00      Præsentation af Årbogen i Kaffestuen.


Når der er åbent på gården, er der rundvisning kl. 11.00 og 13.00 Pris 50.- kr. pr. person
På gensyn!