Gå rundt på gården, ind ad dørene, og se markredskaber, tærskeværk,håndværktøj og vogne af forskellig art. Ja selv kaner er der nogle stykker af. Stedet rummer mange ting som vi ikke møder i dag. Meget er lavet af bonden selv eller af de lokale håndværekere. Der er brugt mange håndværkstimer til at fremstille redskaber, vogne osv.

Hjemstavnsgården giver et godt billede af tiden, hvor mange opgaver blev udført med håndkræft.
“Bonden” med leen er formand Paul Smith