Suler er et andet ord for kraftige stolper, som bærer bygningens taryg (åsen). Suler kendes især i de fynske gårde, og i Lanmålergården kan man bl.a. se sulerne i gårdens tærskelade. Aftanden mellem sulerne var ofte 3-4 meter.
Skillevæggene mellem rummene blev tit placeret, hvor sulerne stod. Sulerne var praktiske, fordi de var pladsbesparende.
Man undgik hanebånd og andre tømmerstykker, og man kunne derfor udnytte bygningen fuldt ud.